top of page

Choć niepodległość państwowa i narodowa dziś, w globalizującym się świecie, jest pojęciem znacznie trudniej definiowalnym, nie uważamy, aby nie można było współcześnie zdefiniować jej istoty. Pomocnym wydają się tu zwłaszcza badania porównawcze, z państwami i narodami "silnymi". A takim państwem i narodem chcemy być i tak rozumiemy służbę dla Niepodległej. Chcemy na tych łamach podejmować ten trud i zaszczytną służbę, analizując kluczowe obszary współczesnej suwerenności m.in.: suwerenność informacyjna, energetyczna, konstytucyjna, militarna, gospodarcza, edukacyjna i kulturowa szeroko rzecz ujmując. 

Poniżej znajdziecie Państwo nasze inauguracyjne analizy. Więcej z nich pojawi się już w nowym roku. Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współpracy!

Dążymy do dostarczenia najwyższej jakości analiz i raportów. Dzięki wykwalifikowanemu i dynamicznemu zespołowi, kontaktom w środowisku rządowym, pozarządowym i akademickim, nie tylko dotrzymujemy kroku dynamicznie zmieniającemu się otoczeniu, ale także z sukcesem wpływamy na kierunki jego rozwoju.

20-Data Visualization_edited.png

Autorzy raportów

agnieszka.jpg

 prezes Instytutu Staszica, adiunkt Instytutu Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: Makroekonomia gospodarki otwartej, w szczególności zagadnienia polityki gospodarczej - jej skuteczności i uwarunkowań w gospodarkach otwartych, znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, polityka gospodarcza a udział krajów międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych.

Prof. Agnieszka Domańska

kochman.jpg

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat – członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Zawodowo od 5 lat związany z sektorem administracji publicznej. Zdobywał doświadczenie również jako prawnik w podmiotach gospodarczych i kancelariach prawnych. Autor analiz i publikacji prawnych i ekonomicznych. Działacz społeczny realizujący od kilku lat szereg projektów w trzecim sektorze. Główny obszar badawczy: rynek finansowy w wymiarze prawnym i ekonomicznym, analiza skutków regulacji, administracja publiczna, badania i analiza postaw społecznych i politycznych. 

Adw. Oskar Kochman

łuczuk.jpg

Dr Piotr Łuczuk

medioznawca, publicysta, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. W pracy naukowo badawczej zajmuje się również kwestią wizerunku i marketingu politycznego oraz zjawiskami dotyczącymi wpływu nowoczesnych technologii na komunikację społeczną. W wydawnictwie Biały Kruk ukazał się debiut książkowy „Cyberwojna. Wojna bez amunicji?”. Obszar zainteresowań: cyberbezpieczeństwo, rozwój rynku medialnego, wojna informacyjna i dezinformacja, wizerunek i marketing polityczny, nowe technologie.

Ordo Juris.jpg

Adwokat, doktor nauk prawnych, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich oraz międzynarodowych periodykach naukowych. Od 2013 r. jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych.

Adw. dr Bartosz Lewandowski

Trąbiński.jpg

prawnik oraz Inżynier, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz School of Engineering and Applied Science w dziedzinie nauk komputerowych i cyberbezpieczeństwa na George Washington University, jak również the Institute of World Politics w Waszyngtonie w dziedzinie studiów nad bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Autor licznych publikacji oraz książek w dziedzinie nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, aktywów cyfrowych pieniądza cyfrowego jak również makroekonomii.

Piotr Trąbiński

Rosołowski.jpg

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2006-2008 zastępca dyrektora Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP; współautor Pocztu przedsiębiorców polskich. Wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, członek Rady Fundacji Instytut Staszica.

Marcin Rosołowski

Balcerowski.jpg

zawodowo związany z trzecim sektorem. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim bezpieczeństwo publiczne i ekonomiczne. W przeszłości realizował szereg projektów zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Stypendysta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu im. Radbouda w Holandii. Absolwent Executive MBA University of Quebec at Montreal. Wykładowca, społecznik m.in. wolontariusz Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, z którą jest rodzinnie związany.

Dr Piotr Balcerowski

kochan.jpg

Prof. Marek Kochan

językoznawca, medioznawca. Naukowo zajmuje się językiem komunikacji publicznej, wizerunkiem osób i instytucji, komunikacją kryzysową, językiem biznesu, przemocą językową, perswazją, retoryką i erystyką, narracjami, prowadzeniem debat czy postkolonialnymi aspektami dyskursu publicznego. Prowadził badania naukowe szczególnie z zakresu języka biznesu, sloganów i przemocy w języku. Był członkiem projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter - i multidyscyplinarne” realizowane w latach 2013–2017 przez Konsorcjum Naukowe Analiza Dyskursu.

KONTAKT

Centrum Analiz Służba Niepodległej

bottom of page